-กัมมี่เลม่อนไลม์ รสชาติเปรี้ยวจี้ดถึงใจ
-มาในรูปบบขวดหวานนุ่ม หวานนอกเปรี้ยวใน

Tags:
Share
Go top