บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมตราเพลย์มอร์ อาทิ ลูกอมแตงโม ลูกอมองุ่นเย็น และกัมมี่ตัวต่อ ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมนำลูกอมเพลย์มอร์รสเลมอนซีซอลต์ จำนวนกว่า 40,000 ขวด (รวมมูลค่า 1 ล้านบาท) ไปมอบให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ได้จัดชุดถุงห่วงใย ที่ประกอบด้วยข้าวสาร 3.5 ตัน, ปลากระป๋อง 8,000 กระป๋อง, ขนมขบเคี้ยว และลูกอมเพลย์มอร์ มอบให้ชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  โดยเอเวอร์มอร์ได้ประสานงานผ่านผู้นำชุมชนและสถานีตำรวจประจำท้องที่ ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ และสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อจัดระเบียบการรักษาระยะห่าง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มในชุมชน และกระจายสิ่งของที่ส่งมอบไปให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง โดยมอบชุดผลิตภัณฑ์จำนวน 3,500 ชุด ให้แก่ 20 พื้นที่ชุมชน ได้แก่

1.ชุมชนภักดี

2.ตลาดประชานิเวศน์

3.ชุมชนไทรกู้

4.ชุมชนวัดเทพธิดาราม

5.ชุมชนหลังวัดราชนัดดา

6.ชุมชนรื่นฤดี

7.ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง

8.ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง1

9.ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง2

  1. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง3

11.ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์

12.ชุมชนมาชิม

13.ชุมชนกุหลาบแดง

14.ชุมชนตรอกศิลป์-ตึกดิน

15.ชุมชนวัดสังเวช

16.ชุมชนวัดนรนาถ

17.ชุมชนชนมัสยิดตึกดิน

18.ชุมชนโยธินพัฒนา

19.ชุมชนเชื้อเพลิง

20.โรงทานรวมน้ำใจวัดพระบาทน้ำพุ

สำหรับโครงการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่คนในสังคม ตาม DNA ของบริษัทที่เน้นการพัฒนาขนมคุณภาพ ที่นอกจากจะอร่อย เล่นสนุกยังปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย เป็นกำลังใจให้คนในสังคมผ่านภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

Share
Go top